Svenska
kr SEK
  • Din varukorg är tom!

Önskelista (0)

Allmänna villkor

villkor vid köp

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). JBP detalj- & partihandel AB (Organisationsnummer: 556860-3152) är den säljande parten ("Emilias" nedan). Du, ("kunden" nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (produkter nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.snygga-strumpbyxor.se.

vad kostar frakten?

Hos Emilias snygga strumpbyxor betalar du aldrig någon fraktkostnad. Vi erbjuder alltid fri frakt!

beställning

Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via www.snygga-strumpbyxor.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Emilias bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet kan genomföras. Beställning i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Emilias förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Emilias sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Emilias rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Emilias sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Emilias ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

leveransen

Leveranstider kan variera beroende på tillgänglighet och beställarens leveransadress. De leveranstider som presenteras på sajten ska därför ses som indikativa. Emilias kan inte ta ansvar för förseningar som uppstår på grund av postgång eller force majeure. Vänligen se avsnittet leveransinformation för ytterligare information.

Varor skickas från vårt lager inom 1-3 arbetsdagar. Du har därför normalt dina varor mellan 2-5 arbetsdagar efter din beställning är bekräftad. 

Om leveransförsening uppstår meddelar Emilias Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post. Emilias förbehåller sig rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Emilias ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Emilias.

Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Emilias kundtjänst inom skälig tid, senast 60 dagar från det tillfälle då leveransen togs emot. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produkternas skick snarast efter mottagandet.

Om Kunden upptäcker en transportskada ska Kunden kontakta kundtjänst på mail kundservice@snygga-strumpbyxor.se Observera att produkten inte får användas av Kunden och att Kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

priser

Priserna anges i SEK inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Konsumenten kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen. Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan den dag kunden gör sin beställning. Priserna är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.

Din order kommer att godkännas efter den är betald om du väljer annat betalningsalternativ än faktura. Därför kommer du då att debiteras direkt.

Säkerhet och sekretess

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Emilias lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Emilias dokumenterar även viss kommunikation som Emilias har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Emilias.

Emilias kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick*, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Kunden har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Observera att strumpbyxor faller inom kategorin underkläder, vilka betraktas som hygienprodukter. För att nyttja ångerrätten krävs därför att Produkten är oanvänd och i en obruten förpackning.

Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Kunden kan bli skyldig att ersätta Emilias för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Kunden hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick.

Emilias betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit Emilias till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten ska Kunden fylla i vårt returformulär (du hittar det här). Du kan även kontakta Emilias via mail kundservice@snygga-strumpbyxor.se. Kunden är införstådd i att Kunden, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

*Om Produkten faller inom kategorin underkläder, vilka betraktas som hygienprodukter, krävs att Produkten är oanvänd och i en obruten förpackning.

Reklamationer

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt vara har du reklamationsrätt, enligt Konsumentköpslagen, i 3 år från det att du mottagit varan förutsatt att felet är ursprungligt. Om du fått en defekt eller fellevererad vara ber vi dig kontakta Kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 60 dagar efter att du upptäckt felet. Vi står självklart för frakten vid felleveranser samt reklamationer. Din reklamation eller fellevererade vara skickar du i retur till oss enligt anvisningen nedan.

Vid en reklamation görs en utredning utav produkten. Dina åsikter som kund värderas högt därför ber vi dig att kontakta oss vid åsikter eller bekymmer. Vid eventuell tvist kommer Emilias följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Outhämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Emilias att debitera Kund den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 100 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse. Emilias återbetalar dock erlagt köpbelopp till Kund, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att Emilias mottagit det returnerade paketet.

I händelse av att Kund har missat att hämta ut sitt paket kan Kund välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Kund enbart den faktiska fraktkostnaden för att Produkterna skickas i retur till Emilias och till Kund på nytt. Denna kostnad kommer Emilias att fakturera Kund i en separat faktura i efterhand.

Betalning med PayPal

Med PayPal kan du som kund tryggt och enkelt betala med ett konto- eller kreditkort (Visa eller Mastercard)) eller genom ditt PayPalkonto. Inga extra avgifter tillkommer på Kundens köp. När Kunden betalar med kort eller PayPals andra tjänster är det PayPal som sköter betalningen genom sin betaltjänst, på uppdrag av Emilias.

Fakturabetalning

Vi erbjuder fakturabetalning via Klarna. Ingen faktureringsavgift tillkommer. Fakturan skickas till den e-postadress som du uppgav vid beställningstillfället. Fakturan överlåts till vår samarbetspartner, Klarna AB, som gör en förenklad kreditprövning utan kännedomskopia. Vid fakturabetalning sker leverans av beställda varor endast till folkbokförd adress.

Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning skickas en påminnelse med lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Dessutom utgår dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg av 24 %.

Fullständiga villkor för faktura hittar du här.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Emilias och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Malmös tingsrätt som första och enda instans. Språket för prövningen ska hållas på svenska.

Vid frågor eller funderingar om Emilias köp- och användarvillkor kontaktas kundtjänst via mail: kundservice@snygga-strumpbyxor.se.